ESP
ESP

TEL 670 971 642Segellat de instal·lacions

Segellament d'instal·lacions: Segellat resistent al foc, el segellat de pas d'instal·lacions té com a finalitat evitar la propagació del foc entre diferents sectors d'incendi, aplicant-se a buits, conductes, canonades, xarxes i qualsevol superfície o instal·lació propensa a l'expansió del foc cap a altres sectors.


Els nostres especialistes en sectorització i segellats RF, s'encarregaran d'aconsellar i instal·lar els sistemes adequats, que figurin al projecte constructiu, certificant als nostres clients una instal·lació segons l'assaig de la solució aportada.


Tornar

Segellat de instal·lacions