ESP

‣ Aïllament Tèrmic

 • ‣ Falsos sostres

 • ‣ Injecció càmeres d'aire

 • ‣ Tractaments humitats

 • ‣ Vidres amb càmera


ENVANS I FALSOS SOSTRES

 • ‣ Sistema pladur o similar

 • ‣ Envans prefabricats d'escaiola

 • ‣ Extradossats en parets

 • ‣ Falsos sostres continus

 • ‣ Falsos sostres decoratius

 • ‣ Falsos sostres absorbents


ASSESSORAMENT TÈCNIC EN:

 • ‣ Aïllaments tèrmics i humitats

 • ‣ Protecció d'estructures al foc

 • ‣ Tancaments contra incendis

 • ‣ Vies d'evacuació


ESTUDIS AMB APLICACIÓ DE NORMATIVA VIGENT

Servicios