ESP
ESP

TEL 670 971 642‣ Protecció de forjat amb jàsseres metàl·liques i bigues

Protecció de forjat amb jàsseres metàl·liques i bigues, amb morter de perlita a Noubau.


Aïllament conductes de ventilació