ESP
ESP

TEL 670 971 642Projectat de Morter Ignífug

Projectat de morter ignífug: La projecció de morter ígnifug, tant sigui, amb morter de perlita i vermiculita, com amb morter de llana de roca, és una de les millors i més econòmiques solucions, per aconseguir augmentar l'estabilitat contra el foc en estructures metàl·liques, de fusta o de formigó i un millor aïllament ignífug, tant en construccions industrials, residencials, públiques i comercials.


Tornar

Projectat de Morter Ignífug