ESP
ESP

TEL 670 971 642Ignifugació de estructures metàl·liques

Ignifugació d'estructures metàl·liques: La protecció d'estructures metàl·liques, segons els assaigs existents, es pot fer, tant amb morters ignífugs de perlita i vermiculita, com amb morters de llana de roca. També mitjançant pintures i vernís intumescents. O bé sectoritzant. Bé amb panells de llana de roca d'alta densitat, com amb panells de fibrosilicats o bé amb panells de guix laminat RF


Aconsellem, des de la nostra experiència, sempre la solució més adequada, per motius econòmics o acabats, en tots els casos d'acord amb la normativa vigent.


Tornar

Ignifugació de estructures metàl·liques