ESP
ESP

TEL 670 971 642‣ Projecció amb morter de perlita en forjat i bigues de formigó

Projecció amb morter de perlita en forjat i bigues de formigó a Llafranc, Girona, per aconseguir una resistència EI-120


Aïllament conductes de ventilació